Túi ngủ bé sơ sinh
Túi ngủ bé sơ sinh

 

 

 

 

Các kiểu túi ngủ dành cho bé sơ sinh

túi ngủ có mũ/nón giúp bế bé dễ dàng: dùng cho bé <3 tháng nên dùng

túi ngủ cột dây : bé > 3 tháng

túi ngủ yếm/ 3 lỗ: bé > 6 tháng dùng

Sắp xếp theo:
chăn ủ sơ sinh 001
TNN 001
280,000 VNĐ
chăn ủ sơ sinh 002
TNN 002
280,000 VNĐ
chăn ủ sơ sinh 003
TNN 003
280,000 VNĐ
chăn ủ sơ sinh 004
TNN 004
280,000 VNĐ
chăn ủ sơ sinh 005
TNN 005
280,000 VNĐ
chăn ủ sơ sinh 006
TNN 006
280,000 VNĐ
chăn ủ sơ sinh 007
TNN 007
280,000 VNĐ
túi ngủ có mũ sơ sinh 001
TNM 001
390,000 VNĐ
túi ngủ có mũ sơ sinh 002
TNM 002
390,000 VNĐ
túi ngủ có mũ sơ sinh 003
TNM 003
390,000 VNĐ
túi ngủ có mũ sơ sinh 004
TNM 004
390,000 VNĐ
túi ngủ có mũ sơ sinh 005
TNM 005
390,000 VNĐ